Helle Lokdam er født den 1. februar 1952

Advokat siden 1983 og selvstændig siden 1985.
Møderet for Højesteret siden 1990.
Beneficeret som forsvarsadvokat for Københavns Byret, Østre Landsret og Højesteret frem til 2022.
Uddannet Mediator.

Uddannelse og arbejde

2010 – : Advokatfirmaet Helle Lokdam, København

2006 – 2009: partner i Advokatfirmaet Kyed & Jybæk

2006: uddannet mediator

1985 – 2000 + 2001 – 2006: etablerede og drev selvstændig advokatvirksomhed i Århus sammen med broderen, Jørgen Lokdam. I 1992 fusionerede virksomheden og blev til Advokatfirmaet Lokdam, Kjellund og partnere. Flyttede med en del af virksomheden til København i 2001

2000 – 2001: Tre måneders advokatkonstitution som landsdommer i Østre Landsret

1983 – 1985: ansat som advokat i Advokatfirmaet O. Bondo Svane

1977 – 1983: dommerfuldmægtig i Retterne i Århus, Glostrup og på Frederiksberg samt Direktoratet for Kriminalforsorgen

1977: cand. jur. fra Århus Universitet

Møderet og hverv

Medlem af Flygtningenævnets koordinationsudvalg, 2013 – 2017

Beneficeret advokat ved Københavns Byret, Østre Landsret, 2001 – 2022
Forud herfor beneficeret advokat ved Retten i Århus og Vestre Landsret, 1993 – 2001

Beneficeret advokat for Højesteret, 1999 – 2022

Medlem af Flygtningenævnet, udpeget af Advokatrådet, 1993 – 2017

Landsformand for Politiklagenævnene for Danmark og Grønland, 2011 – 2012

Formand for Politiklagenævnet for København og Bornholm, 2010 – 2012

Medlem af Procesbevillingsnævnet, Afdelingen for fri proces, 2007 – 2010

Møderet for Højesteret, 1990 –

Beskikkelse som advokat, 1982 –

Litteratur

Bøger, herunder bidragsyder til bøger:

Arv, skrevet sammen med advokat Marianne Hartling i serien Ret & Rimeligt, Nyt Juridisk Forlag, 2009

”Ikke kun straf …”, Festskrift til Vagn Greve, 2008

”Retspolitiske Udfordringer”, 2003

”Afskrækkelse eller Forbedringer”, 1998

”Nedkriminalisering”, Justitsministeriets Forskningsserie, 1975

Redaktør af bogen:

”Retspolitisk Status”, 1988

Artikler:

“Strafferetten er blevet en kampplads for holdninger”, Altinget, 2017

“Domstole er ikke for børn”, Altinget, 2016

“Fængsler bør være sidste alternativ”, Altinget, 2016

“Find på bedre måder at regulere hashbrug”, Altinget, 2016

“Der er behov for nytænkning og en reform af hash-lovgivning”, Altinget, 2016

”Professionalisering af mediation som konfliktløsningsmåde” Bankinfo, 2007

”Arvelovsreform på vej” Bankinfo, 2007

”Vi skal straffe bedre”, Advokaten, 2006

”Om lovsjusk”, Djøf – Bladet, 2006

”Kvalitet i lovforberedelsen”, Politiken, 2006

”Befolkningens Retsfølelse og Fremtidens Straffe”, Advokaten, 2005

”Domstolene som centre for konfliktløsning”, Lov & Ret, 2001

”Mellem jura og etik: efter Sydafrika”, Lov & Ret, 2001

”Nedkriminalisering”, publikation i Justitsministeriets Forskningsserie, 1975

m. fl.

Indlæg på konferencer, høringer, symposier bl.a.

”Fremtidens Straffe”, Århus Universitet, 2007

”Strafudmåling”, Syddansk Universitet, 2006

”Straf og Fængsel – til hvad nytte?”, Christiansborg, 2006

”Retssikkerhed og god Lovgivningsskik”, Christiansborg, 2006

”Nye efterforskningsbeføjelser til politiet”, Eigtveds Pakhus, 2005

Symposium om retssikkerhed for Kinesiske universitetsjurister, Institut for Menneskerettigheder, 1998

National konference for landets retssektor, Lesotho, 1995

Hertil kommer en række foredrag om juridiske emner mv. gennem årene.

Undervisning m.v.

Strafferet, Advokatsamfundets Serviceselskab, 2006

Strafferet, censor, Forvaltningshøjskolen i Århus, 1996 og 1998

Iværksætterjura, Århus Amtets Iværksættercenter, ca. 1992-1994

Erhvervsret, Handelshøjskolen i Århus, 1988-1989

Ophavsret, Journalisthøjskolen, 1988

Proces, Forvaltningshøjskolen i København, 1983

Kriminologi, Den Sociale Højskole i Århus, 1978

Formueret, Århus Universitet, 1977

Kollegiale udvalg o.lign.

Arbejdsgruppe under Advokatrådet, ”Fremtidens Straffe”, formand, 2004 – 2006

Advokatrådets Retsudvalg, 2003 – 2007

Advokatrådets Uddannelsesudvalg, 2003 – 2007

Advokatrådets Fagudvalg vedrørende Strafferet, Proces og Udlændingeret, 1993-1999

Kredsbestyrelsen i Århus, 1991-1995

Bestyrelser

Stop Motorvej Over Samsø, 2022 –

Den rets- og kriminalpolitiske tænketank Forsete, formand, 2015 – 2021

Teater Republique, næstformand, 2012 – 2016

Dansk Forsorgsselskab, næstformand, 2009 – 2017

Ejerforeningen Grosserer Grams Gaard, Nyhavn, 2003 – 2013

Foreningen af Strafferetsadvokater i København, 2001 – 2011

Agenda – et kulturelt magasin, 1993-1995

Kaospiloterne, Århus – en uddannelse for unge projektledere, medstifter og bestyrelsesmedlem, 1990-1995

N. Kochs Skole, Århus – en innovativ privatskole, 1989-1994

Retspolitisk Forening, formand, 1986-1989

Medlemskaber

Kriminalistforeningen / Kriminologisk Selskab

Højesteretsskranken

Den Rets- og Kriminalpolitiske Tænketank Forsete

Retspolitisk Forening

Internationale erfaringer

Canada. Deltog på foranledning af det canadiske fængselsvæsen i et menneskerettighedsprojekt i Ontario provinsen, 1999

Cambodia. International valgobservatør for IHB (nu FSB), udsendt af EU, 1998

Lesotho. Deltagelse i organisering og afholdelse af en national konference for at støtte landets retssektor, 1995

Botswana. Midtvejsevaluering for Det Danske Center for Menneskerettigheder, 1995

Lesotho. Fact Finding Mission for Det Danske Center for Menneskerettigheder, 1993

Har herudover besøgt retsinstitutioner i Japan, Grønland, Thailand, Det tidligere Sovjetunionen og USA